Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Luominen ry:n (myöhemmin Luominen) verkkosivuja, verkkokauppaa ja muuta sivustolla julkaistua materiaalia (myöhemmin Palvelu).

Palvelun sisältö esitetään sellaisena kuin se on.

Palvelun tarjoaja varaa itselleen oikeuden ilman erillistä ilmoitusta ja koska tahansa muuttaa palvelun sisältöä, estää pääsyn palveluun sekä lopettaa palvelu tai sen osa.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Myös palvelu itsessään on tekijänoikeuslain mukaan suojattu.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman palvelun tarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty.

Käyttäjä

Palvelu on käytettävissä korvauksetta.

Käyttäjä vastaa itse hänelle palvelun käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista, vastuista tai muista velvoitteista.

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä on korvausvelvollinen väärinkäytöksistä tai oikeuksien loukkauksista palvelun oikeuksien haltijoille tai suoraan muille tahoille.

Rekisteröityessään palvelun käyttäjästä tulee palvelun tarjoajan asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään palvelun tarjoajan ylläpitämään asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään rekisteriselosteessa esitetyllä tavalla.

Palvelun tarjoajalla on oikeus myöntää, evätä tai muuttaa käyttäjän oikeutta käyttää palvelua.

Vastuut

Palvelun tarjoaja ei vastaa käyttäjän palveluun tekemien tallenteiden sisällöstä tai säilyttämisestä, palvelun toimivuudesta, palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

Palvelun toteuttajat ja tarjoaja eivät vastaa palvelun käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun käytöstä tai palvelusta saadun tiedon käytöstä välillisesti tai välittömästi aiheutuneista vahingoista.

Näiden ehtojen muuttaminen

Palvelun tarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja.